Logowanie dla agentów

Login:
Hasło:
Nie masz konta? Kliknij tutaj
 
Pogoda
 
Katalog QUAND 2018

Katalog Online
W przygotowaniu.

 

Spływ kajakowy rzeką Dniestr

Spływ kajakowy rzeką Dniestr Spływ kajakowy rzeką Dniestr Spływ kajakowy rzeką Dniestr Spływ kajakowy rzeką Dniestr Spływ kajakowy rzeką Dniestr Spływ kajakowy rzeką Dniestr Spływ kajakowy rzeką Dniestr Spływ kajakowy rzeką Dniestr Spływ kajakowy rzeką Dniestr Spływ kajakowy rzeką Dniestr Spływ kajakowy rzeką Dniestr Spływ kajakowy rzeką Dniestr Spływ kajakowy rzeką Dniestr Spływ kajakowy rzeką Dniestr Spływ kajakowy rzeką Dniestr Spływ kajakowy rzeką Dniestr
Symbol oferty: 136/5727

Lokalizacja: Wycieczka objazdowa - Inne - Inne
Transport: Autokar  
Profil wyjazdu: Spływ kajakowy, Inny, W lesie, Wycieczka objazdowa
Rodzaj oferty: spływ kajakowy, letnia oferta
Wyżywienie: Obiadokolacja, Wg programu
Zakwaterowanie: Camping/pole namiotowe
Wyposażenie:
    Brak informacji
świadczenia:
Cena podstawowa Pakiet świadczeń (wg opisu)
OPIS: 16.07.2018 (poniedziałek)
18.00 - zbiórka uczestników
NOCLEG - Zamość

17.07.2018 (wtorek)
08.00 - załadunek sprzętu własnego, biwakowego i kajakowego
09.00 - przejazd na Ukrainę po trasie: Zamość - (PL/UA) -
Lwów - Rohatyn - Bursztyn - Halicz - indywidualne zwiedzanie
Halicza, kolacja integracyjna z grupą ukraińską
NOCLEG - Baza Halicz

18.07.2018 (środa)
Spływ kajakowy Dniestrem (Halicz - Niżniów) - 35 km
NOCLEG - Baza Niżniów

19.07.2018 (czwartek)
Spływ kajakowy Dniestrem (Niżniów - Dolina) - 37 km
NOCLEG - Baza Dolina

20.07.2018 (piątek)
Spływ kajakowy Dniestrem (Dolina - Łuka) - 27 km
NOCLEG - Baza Łuka

21.07.2018 (sobota)
Spływ kajakowy Dniestrem (Łuka - Ustieczko) - 40 km
NOCLEG - Baza Ustieczko

22.07.2018 (niedziela)
Dzień odpoczynku, wycieczka terenowa do kanionu
Dżurynu, zwiedzanie ruin zamku i najwyższego na Podolu
wodospadu
NOCLEG - Baza Ustieczko

23.07.2018 (poniedziałek)
Spływ kajakowy Dniestrem do Zaleszczyk - 29 km
NOCLEG - Baza Ustieczko

24.07.2018 (wtorek)
Wycieczka na -Zamki Kresowych Stanic” - Chocim, Kamieniec, Okopy św. Trójcy
NOCLEG - Baza Ustieczko lub Skała Podolska

25.07.2018 (środa)
Przejazd do Polski po trasie: Tarnopol (lub Stanisławów) - Lwów - Żółkiew - (UA/PL) - Zamość
- przyjazd do Zamościa ok. godz. 18.00

Uczestnicy spływu przepłyną szlakiem wodnym Dniestru 168 km!
WARUNKI UCZESTNICTWA: WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Spływ jest imprezą otwartą, mogą w nim uczestniczyć turyści - kajakarze indywidualni, grupy klubowe oraz grupy młodzieży szkolnej pod opieką wychowawców lub dorosłych.
2. Uczestnicy spływu na terenie Ukrainy powinni posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekraczania granic Unii Europejskiej.
3. Spływ jest imprezą o średnim st. trudności (wg. skali PZKaj: trudności - ZW B, uciążliwości - U II)
4 Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej (zaświadczenie lekarskie
lub oświadczenie uczestnika).
5. Uczestnicy przed rozpoczęciem imprezy zobowiązani są dostarczyć do biura spływu wypełnione karty uczestnictwa. Rodzice
lub opiekunowie (w tym opiekunowie grup młodzieżowych) zobowiązani są dostarczyć dokument przyjęcia odpowiedzialności
za niepełnoletnich.
6. W trakcie imprezy odbędą się różne formy rywalizacji (konkursy, zawody, obserwacje na trasie) wliczane do ogólnego
współzawodnictwa indywidualnego i drużynowego.
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację szkolną) oraz kartę
pływacką. Osoby nie umiejące pływać mogą płynąć tylko w osadzie z osobą posiadającą te umiejętności.
8. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma ubezpieczenie NNW w wys. 3 000 zł (organizator zaleca dodatkowe
indywidualne ubezpieczenie się uczestników w zakresie NNW, KL, itp.)
9. Uczestnik obowiązkowo powinien posiadać własny namiot, śpiwór, karimatę i odpowiednie ubranie.
10. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie na nadrzecznych polach namiotowych. Uczestnik może korzystać z własnego
namiotu bez ograniczeń.
11. Grupy klubowe oraz turyści indywidualni powinni posiadać własne apteczki medyczne i techniczne.
12. Dokonanie wpłaty składki i dostarczenie podpisanej karty uczestnictwa jest zarazem traktowane jako akceptacja postanowień
regulaminu spływu.
13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania karty turysty, zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ogólnych
zasad kulturalnego zachowania się. Na lądzie zobowiązani są do noszenia znaczka spływu.
14. Podczas spływu uczestnicy są reprezentantami Polski, powinni dbać o wizerunek Polski i Polaka.
15. Uczestnicy mogą zamówić u organizatora technicznego (za odpłatnością - ilość miejsc ograniczona) miejsca w kajakach lub
korzystać z własnego sprzętu kajakowego dopuszczonego Regulaminem Spływów Kajakowych PZKaj - Rozdz. III.
16. Organizator zapewnia transport wypożyczonego u niego sprzętu kajakowego w ramach wpisowego. Istnieje możliwość
transportu sprzętu własnego uczestników za dodatkową odpłatnością.
ŚWIADCZENIA: ŚWIADCZENIA:
1. Transport autokarowy uczestników (Zamość - Halicz - trasa spływu - Zaleszczyki - Chocim -
Kamieniec Podolski - Lwów - Zamość), transport bagażu i sprzętu pływającego zamówionego wzdłuż
trasy spływu.
2. Ubezpieczenie NNW (na kwotę 3 000 zł/os) oraz ubezpieczenie KL (UA). Organizatorzy zalecają
uczestnikom dodatkowe indywidualne ubezpieczenie się od NNW na czas dojazdu, powrotu
i uczestnictwa w spływie.
3. Opiekę przewodnicką i instruktorów kajakarstwa (przodowników).
4. Serwis kajakowy na trasie wodnej i bazach etapowych spływu.
5. Transport kajaków i osób w wypadku awarii lub niedyspozycji na trasie poszczególnych etapów spływu
6. Opłaty pól namiotowych. Wyżywienie (gorące obiadokolacje) oraz dodatkowo spotkania biesiadne.
Naczynia jednorazowe do posiłków.
7. Ogólnodostępny sprzęt biwakowy (zadaszenia, stoły, ławki, grill, kuchenka, TV, radio, itp.)
Punkt pomocy medyczno - sanitarnej.
6. Specjalistyczne wydawnictwa o trasie spływu i mapki etapów spływu. Okolicznościowy znaczek spływu,
potwierdzenia stemplem spływu i punkty na odznaki kajakarskie.
7. Pamiątkową koszulkę spływu.
8. Nagrody, dyplomy i puchary dla zwycięzców w konkursach i klasyfikacji ogólnej.
9. Przewodnika turystycznego po zwiedzanych obiektach w trakcie wycieczek terenowych.
10. Nie zapewniamy pryszniców, umywalek i innych wygódek!
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprezy związanych z uwarunkowaniami
formalno - prawnymi (wyprawa zagraniczna UE, Ukraina), pogodowymi i innymi.
2. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu, zachowania się na etapach spływu lub miejscach
zakwaterowania kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji drużyny - turysty
kajakarza, a w przypadkach drastycznych usunięcia z imprezy na koszt uczestnika, bez zwrotu kosztów
wpisowego.
3. Wszelkie regulacje finansowe za spowodowane przez uczestnika spływu szkody materialne ponosi
powodujący je uczestnik bądź opiekun sprawcy niepełnoletniego uczestnika.
4. Uczestnicy spływu obowiązani są płynąć w założonym i zapiętym sprzęcie ratunkowym
i asekuracyjnym własnym bądź wydanym przez organizatora.
5. Impreza odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
6. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w kompetencjach kierownictwa spływu.
7. Komandor spływu: Lesław FLAGA , pozostałe osoby kierownictwa spływu podane zostaną do
wiadomości na miejscu rozpoczęcia spływu (Zamość, Halicz)

Atrakcje:
Mapa:
termin dni typ oferty grupa cenowa cena od osoby    
2018-07-16 - 2018-07-25 10 katalogowa A 950 PLN
zarezerwuj

Biuro Turystyczne QUAND
ul. Zamojska 2
22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax 84 665 89 90, 84 664 21 37, 782 300 400
tomaszow@quand.com.pl
poniedziałek - piątek 9-17, sobota 9-14


Biuro Turystyczne QUAND
ul. Ormiańska 30
22-400 Zamość
tel./fax 84 639 06 72, 84 542 19 93, 697 400 888
zamosc@quand.com.pl
poniedziałek - piątek 9-17

Portal Turystyczny - Roztocze od Kraśnika do Lwowa Mapy, przewodniki i inne wydawnictwa o Roztoczu biuro podróży
Ta strona wykorzystuje pliki cookies - korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
Możesz zarządzać plikami cookies, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.